Ustrojstvo

Općinski načelnik - izvršna vlast

Općinski načelnik gosp. Jasmin Krizmanić, dipl. ing. prometa dužnost općinskog načelnika obavlja volonterski, odnosno bez zasnivanja radnog odnosa.

Dužnost općinskog načelnika obavlja od 2013. godine i sada dužnost općinskog načelnika obnaša u trećem mandatu.

 • Predsjednik je podružnice HNS-a Gornja Stubica, i delegat podružnice HNS-a Gornja Stubica na Saboru HNS-a.
 • član Predsjedništva županijske organizacije HNS-a Krapinsko-zagorske županije i
 • Predsjednik Središnjeg odbora HNS-a i delegat podružnice HNS-a Gornja Stubica na Saboru HNS-a.

Radio je u Hrvatskim željeznicama, zatim kao ravnatelj Županijske Uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, bio je pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture zadužen za resor cesta i željeznice, a sada je zaposlen u Hrvatskim autocestama - održavanje i naplata cestarine d.o.o..

Mandat načelnika traje četiri godine.

Kontakt:

Općinsko vijeće - predstavničko tijelo

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Saziv Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica - 2021. godine

 • JURAJ NOVINA (HDZ) – predsjednik Općinskog vijeća
 • ĐURĐICA LABAŠ (HNS) – potpredsjednica Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća:

 1. Ivan Bigec (HNS)
 2. Tomislav Haramustek (HNS)
 3. Marija Labaš (HNS)
 4. Dragutin Lešković (HNS)
 5. Kristina Rafaj (HNS)
 6. Tatjana Hikec (DP)
 7. Marica MIkulec (HSU)
 8. Kristijan Rusan (SDP)
 9. Vladimir Škvorc (SDP)
 10. Ana Vrđuka (SDP)
 11. Marijan Obestar (ZDS)

Jedinstveni upravni odjel

Rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Stubica  ustrojen je temeljem odredbi članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13. – pročišćeni tekst Zakona)  i članka 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Stubica.

Službenici

Gordana Jakopović

Nikolina Šalković - voditeljica odsjeka

Nataša Barlović - samostalni upravni referent za naplatu i javnu nabavu

Karmela Orešić - računovodstveni referen

Stjepan–Svemirko Čekolj - voditelj Odsjeka za komunalne poslove

Renata Vrhovec - poljoprivredni redar (porodiljni dopust) - zamjena Marina Lešković

 • Mobitel: 099/4708-304
 • e-mail: poljoprivredni.redar@gornjastubica.hr
 • Radno vrijeme (u Gornjoj Stubici):
  • Ponedjeljak i četvrtak od 6:30 - 14:30 sati
  • Ured poljoprivrednog redara nalazi se na adresi: Trg svetog Jurja 4, Gornja Stubica - bivša pošta

Radnici na održavanju groblja i javnih površina

 • Mobitel: 099/3378-667
 • Radno vrijeme:
  • Pon. – Pet. 06:30 – 14:30 sati

Radnik na održavanju lokalnog vodovoda „Dobri Zdenci“

 • Mobitel: 098/281-469
 • Radno vrijeme:
  • Pon. – Pet. 06:30 – 14:30 sati
  • Sub. – 07:00 – 12:00 sati