Provedbeni program Općine Gornja Stubica za razdoblje 2022. - 2025. godine

Admin   10. 05. 2023.   Strateško razvojni dokumenti

Drage sumještanke i dragi sumještani, 

pred vama je novi akt strateškog planiranja Općine Gornja Stubica za naredno razdoblje do kraja 2025. godine. Provedbeni program je strateški dokument koji se donosi za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela. Provedbenim programom identificirani su razvojni izazovi i potrebe Općine u budućem mandatnom razdoblju te su definirane vizija i misija razvoja Općine.

Bogatstvo i raznolikost prirodnih znamenitosti te bogata kulturna baština čine potencijal za razvoj Općine kakvu vidimo i želimo u budućnosti. Stoga, Općina svoj razvoj temelji na intenzivnijem razvoju selektivnih oblika turizma, održivom razvoju svih segmenata poljoprivredne djelatnosti, poticanju poduzetničkih aktivnosti i obrtništva, provedbi infrastrukturnih pretpostavki za razvoj zdrave i ekološki prihvatljive sredine te jačanju društvene zajednice. 

Zajedničkim trudom svih dionika razvoja Općine Gornja Stubica težimo ostvarenju planiranih aktivnosti i ostvarenju zacrtanih ciljeva kako bismo zaštitili i očuvali kulturnu i prirodnu baštinu, doprinijeli održivom gospodarskom razvitku te stvorili uvjete za ugodno življenje i ostanak stanovnika u svom kraju, pa i povratak onih koji su napustili naš prelijepi krajolik.

Siguran sam da će ovaj dokument biti dobar temelj za ostvarivanje zacrtanih ciljeva i želja te nam osigurati nastavak kontinuiranog i uspješnog povlačenja sredstva iz Europskih fondova.

 

Općinski načelnik

Jasmin Krizmanić, dipl. ing. prom.

Priloženi dokumenti: