Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje od 2018. do 2028.

Admin   10. 05. 2023.   Strateško razvojni dokumenti

Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje od 2018. do 2028. koja je pred Vama, temeljni je strateški i razvojni dokument Općine Gornja Stubica  koji predstavlja preduvjet za daljnji razvoj naše Općine i u njemu su sadržane naše težnje i planovi za budućnost.

Strategija je izrađena u skladu s općim smjernicama regionalnog razvoja Republike Hrvatske te predstavlja i temeljnu podlogu za prijavu na natječaje pojedinih Ministarstava, odnosno korištenje fondova Europske unije.

Izrada ovog strateškog dokumenta sufinancirat će se sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.–2020., u okviru Mjere 07„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjere 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave, a na temelju odobrenja Zahtjeva za potporu kojeg je Općina Gornja Stubica podnijela Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izrada dokumenta koju smo povjerili zajednici ponuditelja EURO CONSULTING d.o.o  i AZRA d.o.o. započela je temeljitim prikupljanjem i obradom  potrebnih informacija i podataka, na temelju kojih je napravljena SWOT analiza te su ustanovljene prednosti i nedostatci postojećeg stanja u gospodarstvu i infrastrukturi te demografske i socijalne značajke prostora Općine Gornja Stubica, uz definiranje jasne vizije i ciljeva razvoja.

U proces izrade Strategije uključili smo sve one koji bi mogli doprinijeti boljem razvoju naše općine - gospodarstvenici, vlasnici OPG-a, predstavnici udruga koje djeluju unutar civilnog društva, predstavnici javnog sektora te ostali zainteresirani.

Općinu Gornja Stubica karakterizira ljepota netaknute prirode. Općina je smještena na sjevernim obroncima park-šume Medvednice, većim površinama pod šumama na sjevernim obroncima Medvednice, šumarcima isprepletenim livadama i obradivim površinama te aluvijalna ravan rijeke Krapine na sjevernom dijelu Općine.

Bogatstvo i raznolikost prirodnih znamenitosti te bogata kulturna baština čine potencijal za razvoj Općine kakvu vidimo i želimo u budućnosti. Stoga, Općina svoj razvoj temelji na intenzivnijem razvoju selektivnih oblika turizma, održivom razvoju svih segmenata poljoprivredne djelatnosti, poticanju poduzetničkih aktivnosti i obrtništva, provedbi infrastrukturnih pretpostavki za razvoj zdrave i ekološki prihvatljive sredine te jačanju društvene zajednice.

Zajedničkim trudom svih dionika razvoja Općine Gornja Stubica težimo ostvarenju planiranih aktivnosti i ostvarenju zacrtanih ciljeva kako bismo zaštitili i očuvali kulturnu i prirodnu baštinu, doprinijeli održivom gospodarskom razvitku te stvorili uvjete za ugodno življenje i ostanak stanovnika u svom kraju, pa i povratak onih koji su napustili naš prelijepi krajolik.

Siguran sam da će ovaj dokument biti dobar temelj za ostvarivanje zacrtanih ciljeva i želja, te nam osigurati nastavak kontinuiranog i uspješnog povlačenja sredstva iz Europskih fondova.

Hvala svima na suradnji.

 

Općinski načelnik

Jasmin Krizmanić, dipl.ing.prom.

 

Poveznica na dokument: Strategija razvoja Općine Gornja Stubica