10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   08. 05. 2023.   Sjednice

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

NAPOMENA: Akti Općinskog vijeća koji se odnose na Proračun objavljeni su u rubrici PRORAČUN 

1. Odluka  o izmjenama Odluke o porezima Općine Gornja Stubica

2. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju Općine Gornja Stubice,

3. Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduživanju Općine Gornja Stubica,

4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića JUREK

5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK

6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2022. godinu,

7.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2023. godinu,

8. Godišnji provedbeni plan zaštite od požara za područje Općine Gornja Stubica za 2023. godinu

9. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2023. godini povodom 23. travnja, Dana Općine,

10. Zaključak o otpisu nenaplativih potraživanja,

11. Zaključak o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća PP Donja Stubica o općem stanju sigurnosti na području općine Gornja Stubica tijekom 2022. godine.

 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica