9. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   08. 05. 2023.   Sjednice

Poziv za sjednicu

NAPOMENA: Akti Općinskog vijeća koji se odnose na Proračun objavljeni su u rubrici PRORAČUN 

 1. Odluka o porezima Općine Gornja Stubica
 2.  Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Stubica
 3. Odluka o izmjenama Odluke o potpisnicima financijskih dokumenata Općine Gornja Stubica
 4. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica
 5. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom Općine Gornja Stubica za 2023. godinu - Plan upravljanja imovinom
 6. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Gornja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu - Plan djelovanja
 7. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gornja Stubica za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Stubica u 2023. godini,
 8. Zaključak o korištenju dozvoljenog minusa u sklopu bankarske usluge cash poolinga,
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica,
 10. Odluka o visini osnovice za obračun plaća u Dječjem vrtiću JUREK,
 11. Odluka o prihvaćanju prijedloga Zagorske JVP za dodjelu sredstava iznad minimalnog financijskog standarda
 12. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Gornja Stubica
 13. Zaključak o financiranju prijevoza željeznicom redovnim studentima s područja općine Gornja Stubica u 2023. godini,
 14. Godišnji Plan davanja koncesija na području Općine Gornja Stubica za 2023. godinu,
 15. Zaključak o otpisu nenaplativih potraživanja s osnove komunalno naknade,
 16. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 17. Odluka o raspisivanju ponovljenog Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica 

 

Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća