8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   08. 05. 2023.   Sjednice

Poziv za 8. sjednicu

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za razdoblje od   01. 01. – 30. 06. 2022. godine  kao i ostali pripadajući programi - NALAZE SE POD RUBRIKOM PRORAČUN 
  2.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2022. godine,
  3. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gornja Stubica

           Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Gornja Stubica

       4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića JUREK

        5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu              i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK

        6. Odluka o suglasnosti s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva Humvio 

            d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.

        7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju  Općinskog 

            povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

         8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke                                 komunalne  usluge ukopa pokojnika 

           Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

 

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica