4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   08. 05. 2023.   Sjednice

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2021. godine

2. Odluka o davanju na upravljanje i održavanje objekta i opreme Dječjeg vrtića JUREK ustanovi Dječji vrtić JUREK,

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića JUREK,

4. Odluka o suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja na području Općine Gornja Stubica za projekt „Izgradnja javne rasvjete na mjesnom groblju Gornja Stubica“

5. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Gornja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

PLAN DJELOVANJA

6. Donošenje Odluke o upravljanju imovinom Općine Gornja Stubica za 2022. godinu

PLAN UPRAVLJANJA

7. Zaključak o III. Izmjenama Zaključka o cijeni vode i usluga lokalnog vodovoda Dobri Zdenci

8. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gornja Stubica za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gornja Stubica u 2022. godini,

9. Zaključak o korištenju dozvoljenog minusa u sklopu bankarske usluge cash poolinga

10. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica

11. Zaključak o sufinanciranju prijevoza željeznicom redovnim studentima s područja općine Gornja Stubica u 2022. godini

12. Godišnji Plan davanja koncesija na području Općine Gornja Stubica za 2022. godinu,

Akti vezani za Proračun nalaze se pod rubrikom PRORAČUN

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica