2. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   08. 05. 2023.   Sjednice

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općien Gornja Stubica

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna i Planova razvojnih programa Općine Gornja Stubica   za 2020. godinu,
 2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području općine Gornja Stubica za 2020. godinu,
 3.  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  na području općine Gornja Stubica za 2020. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,
 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,
 7. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu,
 8. Zaključak o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07. do 31. 12. 2020. godine,
 9.  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Stubica za 2021. godinu i Planova razvojnih programa,
 10. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području općine Gornja Stubica,
 11. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u općini Gornja Stubica za 2021. godinu,
 12. I. izmjene Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 2021. godinu,
 13. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 14. Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata Općine Gornja Stubica
 15. Odluka o naknadi za rad u Općinskom vijeću Općine Gornja Stubica i radnim tijelima Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gornja Stubica za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, u 2021. godini
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Gornja Stubica u 2020. godini,
 18. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Gornja Stubica  u 2021. godini,
 19. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 20. Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Gornja Stubica,
 21. Odluka o imenovanju  Povjerenstva za priznanja Općine Gornja Stubica,
 22. Zaključak o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske JVP za 2020. godinu,
 23. Zaključak o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća o općem stanju sigurnosti na području općine Gornja Stubica tijekom 2020. godine
 24. Odluka o I. Izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića JUREK,
 25. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić JUREK,
 26. Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić JUREK,
 27. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića JUREK
 28. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK,
 29. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Jurek,
 30. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa djece u dječji vrtić JUREK za pedagošku godinu 2021./2022

 

Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica