3. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   08. 05. 2023.   Sjednice

Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

02.Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica - pročišćeni tekst

03. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica

04. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Gornja Stubica za projekt „Sportsko rekreacijski centar javna i društvena namjena i građevine infrastrukture izgradnja i rekonstrukcija – dogradnja“,

05.Odluka o visini osnovice za obračun plaća u Dječjem vrtiću JUREK,

06. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću JUREK,

07. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića JUREK,

08. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe i Odluke o davanju suglasnosti na promjenu adrese sjedišta Zagorske javne vatrogasne postrojbe

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica