Fiskalna odgovornost

Admin   12. 05. 2023.   Ostali dokumenti

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja 

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Strategija upravljanja imovinom Općine Gornja Stubica razdoblje 2020. - 2026.

 

REVIZIJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA - 2023. godina

 

PROCESI U SKOPU SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA - 2020. godina

1. Proces isplate plaća i naknada

2. Proces obračuna bolovanja

3. Proces usklađivanja evidencija

4. Proces izrade godišnjeg obračuna

5. Proces financijskog izvješća

6. Proces knjgovodstva

7. Proces zaprimanja likvidacije i plaćanja računa

8. Proces godišnjeg popisa imovine i obveza

9. Proces naplate prihoda

10. Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstva

11. Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija

12. Proces javna nabava

13. Proces jednostavne nabave

14. proces izrade i donošenja plana nabave

15. Proces kontrole godišnjih izvještaja

16. Proces arhiviranja

17. Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja robe, radova i usluga

18. Proces stvaranja ugovornih obveza jednostavne i javne nabave

19. Proces zaštite na radu i protupožarne zaštite

20. Proces zasnivanja radnog odnosa

21. Proces održavanja sjednica Općinskog vijeća

22. Proces osiguranja

23. Proces zastupanja Općine u parničnom postupku

24. Proces održavnja objekata

25. Proces blagajničkog poslovanja

26. Proces strateškog planiranja

27. Proces upravljanja rizicima

28. Proces godišnjeg izvještavanja 

29. Proces izvještavanja o nepravilnostima

30. Proces donošenja proračuna

31. Proces izrade plana razvojnih programa

32. Proces upravljanja imovinom