Fiskalna odgovornost

Admin   12. 05. 2023.   Ostali dokumenti

 

Strategija upravljanja imovinom Općine Gornja Stubica razdoblje 2020. - 2026.

REVIZIJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA - 2023. godina

 1. PROCESI STRATEŠKOG PLANIRANJA
  1. PSP1 Proces godišnjeg izvještavanja o sustavu unutarnjih kontrola
  2. PSP2 Proces izvještavanja o nepravilnostima
  3. PSP3 Proces donošenja proračuna JL(R)S i izvještavanje o izvršenju proračuna
  4. PSP4 Proces izrade Provedbenog programa
  5. PSP5 Proces upravljanja i raspolaganja nekretninama
 2. PROCESI OPERATIVNOG POSLOVANJA
  1. POP1 Proces kontrole godišnjih izvještaja o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola
  2. POP2 Proces arhiviranja
  3. POP3 Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga
  4. POP4 Proces stvaranja ugovornih obveza
  5. POP5 Proces zaštite na radu i protupožarne zaštite
  6. POP6 Proces zasnivanja radnog odnosa
  7. POP7 Proces održavanja sjednica Općinskog vijeća
  8. POP8 Proces osiguranja
  9. POP9 Proces zastupanja Općine u parničnom postupku
  10. POP10 Proces održavanja objekata
  11. POP11 Proces savjetovanja s javnošću
  12. POP12 Proces obveze tijela javne vlasti prema korisnicima informacija-javnosti
  13. POP13 Proces upravnog postupka
 3. PROCESI KNJIGOVODSTVENOG UPRAVLJANJA I NABAVE
  1. PKN1 Proces isplata plaća i naknada
  2. PKN2 Proces obračuna bolovanja
  3. PKN3 Proces usklađivanja analitičkih evidencija i glavne knjige
  4. PKN4 Proces izrade godišnjeg obračuna
  5. PKN5 Proces financijskih izvješća
  6. PKN6 Proces knjigovodstva
  7. PKN7 Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa
  8. PKN8 Proces godišnjeg popisa imovine i obveza
  9. PKN9 Proces naplate prihoda
  10. PKN10 Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstava
  11. PKN11 Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija
  12. PKN12 Proces javna nabava
  13. PKN13 Proces izrade i donošenja Plana nabave
  14. PKN14 Proces blagajničkog poslovanja
  15. PKN15 Proces izdavanja i obračuna putnih naloga

 

PROCESI U SKOPU SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA - 2020. godina

1. Proces isplate plaća i naknada

2. Proces obračuna bolovanja

3. Proces usklađivanja evidencija

4. Proces izrade godišnjeg obračuna

5. Proces financijskog izvješća

6. Proces knjgovodstva

7. Proces zaprimanja likvidacije i plaćanja računa

8. Proces godišnjeg popisa imovine i obveza

9. Proces naplate prihoda

10. Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstva

11. Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija

12. Proces javna nabava

13. Proces jednostavne nabave

14. proces izrade i donošenja plana nabave

15. Proces kontrole godišnjih izvještaja

16. Proces arhiviranja

17. Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja robe, radova i usluga

18. Proces stvaranja ugovornih obveza jednostavne i javne nabave

19. Proces zaštite na radu i protupožarne zaštite

20. Proces zasnivanja radnog odnosa

21. Proces održavanja sjednica Općinskog vijeća

22. Proces osiguranja

23. Proces zastupanja Općine u parničnom postupku

24. Proces održavnja objekata

25. Proces blagajničkog poslovanja

26. Proces strateškog planiranja

27. Proces upravljanja rizicima

28. Proces godišnjeg izvještavanja 

29. Proces izvještavanja o nepravilnostima

30. Proces donošenja proračuna

31. Proces izrade plana razvojnih programa

32. Proces upravljanja imovinom

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja 

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Priloženi dokumenti:

PSP1 Proces godišnjeg izvještavanja o sustavu unutarnjih kontrola.docx
Veličina: 345.05 KB | Ekstenzija: docx
PSP2 Proces izvještavanja o nepravilnostima.docx
Veličina: 372.99 KB | Ekstenzija: docx
PSP3 Proces donošenja proračuna JL(R)S i izvještavanje o izvršenju proračuna.docx
Veličina: 382.20 KB | Ekstenzija: docx
PSP4 Proces izrade Provedbenog programa.docx
Veličina: 330.61 KB | Ekstenzija: docx
PSP5 Proces upravljanja i raspolaganja nekretninama.docx
Veličina: 506.09 KB | Ekstenzija: docx
POP1 Proces kontrole godišnjih izvještaja o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola.docx
Veličina: 338.29 KB | Ekstenzija: docx
POP2 Proces arhiviranja.docx
Veličina: 323.78 KB | Ekstenzija: docx
POP3 Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga.docx
Veličina: 332.87 KB | Ekstenzija: docx
POP4 Proces stvaranja ugovornih obveza.docx
Veličina: 363.19 KB | Ekstenzija: docx
POP5 Proces zaštite na radu i protupožarne zaštite.docx
Veličina: 350.97 KB | Ekstenzija: docx
POP6 Proces zasnivanja radnog odnosa.docx
Veličina: 339.59 KB | Ekstenzija: docx
POP7 Proces održavanja sjednica Općinskog vijeća.docx
Veličina: 324.57 KB | Ekstenzija: docx
POP8 Proces osiguranja.docx
Veličina: 329.29 KB | Ekstenzija: docx
POP9 Proces zastupanja Općine u parničnom postupku.docx
Veličina: 400.51 KB | Ekstenzija: docx
POP10 Proces održavanja objekata.docx
Veličina: 381.21 KB | Ekstenzija: docx
POP11 Proces savjetovanja s javnošću.docx
Veličina: 366.34 KB | Ekstenzija: docx
POP12 Proces obveze tijela javne vlasti prema korisnicima informacija-javnosti.docx
Veličina: 550.77 KB | Ekstenzija: docx
POP13 Proces upravnog postupka.doc
Veličina: 275.50 KB | Ekstenzija: doc
PKN1 Proces isplata plaća i naknada.docx
Veličina: 387.67 KB | Ekstenzija: docx
PKN2 Proces obračuna bolovanja.docx
Veličina: 348.15 KB | Ekstenzija: docx
PKN3 Proces usklađivanja analitičkih evidencija i glavne knjige.docx
Veličina: 361.72 KB | Ekstenzija: docx
PKN4 Proces izrade godišnjeg obračuna.docx
Veličina: 326.03 KB | Ekstenzija: docx
PKN5 Proces financijskih izvješća.docx
Veličina: 339.40 KB | Ekstenzija: docx
PKN6 Proces knjigovodstva.docx
Veličina: 468.32 KB | Ekstenzija: docx
PKN7 Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa.docx
Veličina: 356.20 KB | Ekstenzija: docx
PKN8 Proces godišnjeg popisa imovine i obveza.docx
Veličina: 343.04 KB | Ekstenzija: docx
PKN9 Proces naplate prihoda.docx
Veličina: 563.80 KB | Ekstenzija: docx
PKN10 Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstava.docx
Veličina: 340.59 KB | Ekstenzija: docx
PKN11 Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija.docx
Veličina: 417.94 KB | Ekstenzija: docx
PKN12 Proces javna nabava.docx
Veličina: 686.35 KB | Ekstenzija: docx
PKN13 Proces izrade i donošenja Plana nabave.docx
Veličina: 350.26 KB | Ekstenzija: docx
PKN14 Proces blagajničkog poslovanja.docx
Veličina: 336.16 KB | Ekstenzija: docx
PKN15 Proces izdavanja i obračuna putnih naloga.docx
Veličina: 334.97 KB | Ekstenzija: docx
Mapa procesa.docx
Veličina: 127.11 KB | Ekstenzija: docx
REGISTAR RIZIKA.xlsx
Veličina: 342.50 KB | Ekstenzija: xlsx