Transparentnost

Zaštita podataka

Provođene zaštite podatka na mrežnim stranicama.

Pravo na pristup informacijama

Službenik, obrasci, opis postupaka i izvještaji.

Digitalna pristupačnost

Prilagođenost mrežnih stranica osobama s poteškoćama.

Proračunski dokumenti

Proračun, izvještaji i vodič za građane po godinama.

Financijski izvještaji

Tromjesečni financijski izvještaji po godinama.

Isplate iz proračuna

Evidencija isplata lokalne samouprave.

Strateško razvojni dokumenti

Dokumenti usko vezani za strategiju i razvoj.

Pravilnici

Pravilnici lokalne samouprave.

Imovina

Evidencija imovine u vlasništvu lokalne samouprave.

Prostorno uređenje

Korištenje, zaštita i upravljanje.

Registar Ugovora

Registri ugovora / antikorupcija po godinama.

Planovi

Svi sortirani planovi na jednom mjestu.

Komunalna infrastruktura

Izgradnja, održavanje i upravljanje.

Gospodarenje otpadom

Skupljanje, prijevoz, oporaba te zbrinjavanje otpada.

Zakoni i propisi

Djelokruga jedinice lokalne samouprave.

Obrasci

Ovdje možete pronači standardne Obrasce.

Izbori

Sve objave vezane za lokalne izbore.

Sjednice

Informacije vezane za održane sjednice Općinskog vijeća.

Statut

Pravni akt kojim se uređuje djelokrug i način rada.

Ostali dokumenti

Dokumenti koji nemaju svoju posebnu kategoriju.