Općinsko vijeće - predstavničko tijelo

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Saziv Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica - 2021. godine

 1. IVAN BIGEC (HNS) – predsjednik Općinskog vijeća
 2. ĐURĐICA LABAŠ (HNS) – potpredsjednica Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća:

 1. Tomislav Haramustek (HNS)
 2. Marija Labaš (HNS)
 3. Dragutin Lešković (HNS)
 4. Marijan Sviben (HNS)
 5. Tatjana Hikec (DP)
 6. Juraj Novina (HDZ)
 7. Marica MIkulec (HSU)
 8. Ana Vrđuka (nezavisna vijećnica)
 9. Stjepan Boronjek (SDP)
 10. Kristijan Rusan (SDP)
 11. Marijan Obestar (ZDS)