Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Admin   29. 03. 2024.   Vijesti   29. 03. 2024.

Održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

U ponedjeljak 25. ožujka 2024. godine u prostorijama Općine Gornja Stubica održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica.

Sjednici Općinskog vijeća prisustvovali su i općinski načelnik Jasmin Krizmanić i pročelnica JUO Gordana Jakopović.

Kako je općinski vijećnik Juraj Novina dao ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća, novi vijećnik postao je Roland Ščurić. 

Na sjednici su jednoglasno donesene I. izmjene i dopune Proračuna Općine Gornja Stubica te:

 • I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja  Stubica za 2024.g.
 • I. Izmjene  i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gornja Stubica za 2024.g
 • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2024. g.
 • I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Gornja Stubica za 2024. g.
 • I. izmjene Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2024. g.

Jednoglasno su doneseni i ostali akti:

 • Odluka o davanju suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduživanje Općine Gornja Stubica,
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica,
 • Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara s Gradom Donja Stubica i Općinom Stubičke Toplice,
 • Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gornja Stubica
 • Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta,
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića JUREK,
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća i visini koeficijenata za obračun plaća zaposlenih u Dječjem vrtiću JUREK,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Gornja Stubica za 2023. godinu,
 • Zaključak o primanju na znanje i prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2023. godinu
 • Odluka o Izmjena Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, te
 • Izmjene Plana davanja koncesija na području Općine Gornja Stubica za 2024. godinu.

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na ovoj sjednici donijelo je jednoglasno i Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2024. godini  povodom 23. travnja, Dana Općine. Tako je nagrada za životno djelo ove godine dodijeljena vlč. Ivanu Levaku za doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Gornje Stubice u zemlji i inozemstvu, a povodom 50 godina pastoralnog djelovanja.

Plaketa je dodijeljena DVD-u Sveti Matej povodom 60. godina rada i djelovanja i VZO Gornja Stubica povodom 30. godina rada i djelovanja. Povelju Općine dobili su Triatlon klub Rudolf Perešin za 25. godina rada i djelovanja, UBDR Sveti Juraj Gornja Stubica za 10. godina rada i djelovanja, te gosp. Ivan Bigec za dugogodišnji rad i djelovanje u vatrogastvu i gosp. Danko Ilinić za više od 100 puta darovanu krv.

Zahvalnice Općine dodijeljene su kako slijedi:

Nadi Brezak– za dugogodišnji rad i djelovanje u KUD-u “Matija Gubec”, Gornja Stubica

Ivanu Kondresu– za postignute sportske rezultate 

Katji Hren- učenici osmog razreda OŠ Matije Gupca za izuzetne uspjehe u radu za predstavljanje škole i pormociju Gornje Stubice, Krapinsko – zagorske županije i Republike Hrvatske.

Luki Razumu- učeniku osmog razreda OŠ Matije Gupca za izuzetne uspjehe u radu za predstavljanje škole i pormociju Gornje Stubice, Krapinsko – zagorske županije i Republike Hrvatske.

OBRTIMA I PODUZEĆIMA ZA KONTINUIRANI RAD KROZ GODINE

Za 30. godina kontinuiranog rada

 • Autoprijevoznik, vl. Zvonko Bosak
 • OREŠIĆ, obrt za autoprijevoz i niskogradnju, vl. Željko Orešić
 • “VULKANIZER” vl. Juraj Hren

Za 20 godina kontinuiranog rada

 • CARTUS d.o.o.
 • Informatički obrt “7 INVENT” vl. Nikola Zagorac

Za 10 godina kontinuiranog rada

 • AMC ŠKORJANEC d.o.o.
 • ETOS – TRGOVINA d.o.o za trgovina, proizvodnju i usluge
 • MG, obrt za keramičku i stolarsku djelatnost, vl. Mirko Gajski
 • ZIPKA, obrt za računalno programiranje i savjetovanje, vl. Danijela Kučaka, te
 • V.A.CAREK d.o.o. – za dugogodišnji rad i sudjelovanje na međunarodnim sajmovima inovacija

Galerija objave:

DSC_1852 (2).JPGDSC_1856 (2).JPGDSC_1859 (2).JPGDSC_1861 (2).JPGDSC_1863 (2).JPG