OBAVIJEST BIRAČIMA

Admin   25. 03. 2024.   Vijesti   29. 03. 2024.

OBAVIJEST BIRAČIMA

Nastavno na Objavu biračima Ministarstva pravosuđa i uprave, Klasa: 012-02/24-01/01, Urbroj: 514-07-03-02/03-24-01 od 15. ožujka 2024. godine, koja je objavljena na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Krapinsko-zagorske županije, obavještavaju se birači s područja Krapinsko-zagorske županije.

Birači mogu izvršiti pregled, zatražiti dopunu ili ispravak svojih podataka upisanih u registar birača, te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju, izdavanje potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, osobno, putem pošte, elektroničkim putem ili putem sustava e-Građani, svakim radnim danom, u razdoblju:

  • od 25. ožujka do 05. travnja 2024. godine od 08,00 do 18,00 sati, i u
  • u subotu 06. travnja 2024. godine od 08,00 do 19,00 sati

u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove i na izdvojenim mjestima rada.

 

KRAPINA

 

PREGRADA


DONJA STUBICA

 

ZABOK

 

KLANJEC

 

ZLATAR

 

Rok za podnošenje zahtjeva istječe u subotu 06. travnja 2024. godine

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača i na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru te ostvaruju pravo glasovanja temeljem nacionalne pripadnosti. Birači mogu pred nadležnim upravnim tijelom, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u Krapinsko-zagorskoj županiji, dati izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispraviti upisani podatak.

Pozivaju se birači, pripadnici nacionalnih manjina, koji će navršiti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti neposredno u nadležnom upravnom tijelu ili putem sustava e-Građani. Na dan izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz zaključenog popisa birača, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom za glasovanje koju izdaju ovlašteni službenici u Upravnom odjelu za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove i u izdvojenim mjestima rada za sve vrijeme glasovanja od 07,00 do 19,00 sati.

 

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU,

IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Priloženi dokumenti:

Objava biračima.pdf
veličina: 1.49 MB | ekstenzija: PDF
ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU.docx
veličina: 27.46 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE.docx
veličina: 27.93 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE.docx
veličina: 27.04 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE.docx
veličina: 27.13 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRIVREMENOG UPISA.docx
veličina: 27.16 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU.docx
veličina: 26.96 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA PRIVREMENI UPIS.docx
veličina: 27.19 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.docx
veličina: 27.94 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE.docx
veličina: 27.33 KB | ekstenzija: DOCX
ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA.docx
veličina: 27.46 KB | ekstenzija: DOCX