Općini Gornja Stubica odobrena sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta

Admin   26. 01. 2024.   Vijesti  

Općini Gornja Stubica odobrena sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta

Ovih dana Općina Gornja Stubica dobila je Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da su joj odobrena bespovratna sredstva za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Gornja Stubica“ u najvišem dopuštenom iznosu od 651.871,12 EUR, odnosno 84,99% ukupno prihvatljivih troškova.

Reciklažno dvorište graditi će se unutar Poslovne zone Gornja Stubica na k.č.br. 457/8, k.o. Donja Stubica koja ima površinu od 2.331,0 m2. Reciklažno dvorište planira se urediti kao kružni tok u sjeverozapadnom dijelu parcele. Sastojati će se od poslovnog kontejnera zajedno s vagom, dva parkirališta te potrebnom opremom ( kontejneri, posude…) za prikupljanje otpada.