PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA

Admin   12. 04. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 12. 04. 2023.
Kraj: 27. 04. 2023.

PONOVLJENI JAVNI POZIV

Obrasci za prijavu na javni poziv za udruge, učenička vijeća, političke stranke Obrasci za prijavu na javni poziv za neformalne skupine mladih

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Stubica

Ponovljeni javni poziv objavljen je na web stranici dana12. travnja 2023. godine. Rok za podnošenje kandidatura je 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranicama Općine odnosno 27. travnja 2023. godine.

Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Općine Gornja Stubica (Trg svetog Juraja 2, Gornja Stubica) ili se šalju poštom preporučeno na adresu:

Općina Gornja Stubica

Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

Trg svetog Jurja 2

49 245 Gornja Stubica

s naznakom: „Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica“.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.