Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023.

Admin   08. 02. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 08. 02. 2023.
Kraj: 16. 02. 2023.

Odluka o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

Obrazac 1 – podaci o podnositelju prijave ( ispunjen u cijelosti, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje)

Obrazac 2 – podaci o programskom sadržaju koji se prijavljuje

Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju zapreka za financiranje

 

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medijau 2023. godini