JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2019. GODINI

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 16. 07. 2024.
Kraj: 16. 07. 2024.

Sportska zajednica raspisala je javni natječaj za udruge u sportu.

Rok za predaju prijava je 17. travnja 2019. godine do 12,00 sati.

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

Obrzac A - Prijavni obrazac

Obrazac B - Obrazac Proračuna

Obrazac C - Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Obrzac D - Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja