JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522/1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.718 m 2

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 15. 07. 2024.
Kraj: 15. 07. 2024.

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522 1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.718 m 2

 

Javni natječaj otvoren je do 24. rujna 2018. godine do14,00 sati .