JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA KOJE PROVODE JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA U PODRUČJU KULTURE U 2018. GODINI

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 15. 04. 2024.
Kraj: 15. 04. 2024.

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA:

Tekstualni dio

Tablica

 

Odluka o načinu raspodjele   sredstava iz Proračuna Općine Gornja Stubica za  2018.g.namijenjenih financiranju javnih potreba   u društvenim djelatnostima i za financiranje kapitalnih projekata u području kulture Općine Gornja Stubica

 

 

JAVNI NATJEČAJ  ZA FINANCIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA UDRUGA KOJE PROVODE JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA U PODRUČJU KULTURE U 2018. GODINI

 

- Upute za prijavitelje

- Obrazac opisa projekta

- Obrazac Proračuna projekta

 - Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

- Obrazac Izjave o nekažnjavanju

- Obrazac Izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavka 1., alineja 8., 9. i 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Gornja Stubica 

- Obrazac Izjave da je Udruga programski usmjerena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti  koje su predmet natječaja 

- Obrazac za procjenu kvalitete prijave

- Prijedlog Ugovora

- Obrazac opisnog izvještaja

- Obrazac financijskog izvještaja

- Obrazac popisa priloga

 

Podaci o dodijeljenim sredstvima Udrugama s podacima o udrugama i projektima