NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJA STUBICA NA RADNO MJESTO SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NAPLATU I JAVNU NABAVU

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 15. 07. 2024.
Kraj: 15. 07. 2024.

Natječaj za prijam u službu u Odsjek za financije i proračun na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NAPLATU I JAVNU NABAVU

Obrazac Izjave o nepostojanju prepreka iz članka 15. i 16 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 68/08, 61/11)

Upute i obavijesti za kandidate

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj:73/2017 od 26. srpnja 2017. godine