JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2017. GODINI

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 15. 04. 2024.
Kraj: 15. 04. 2024.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2017. GODINI

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

 

OBRAZAC A - Prijavni obrazac

 

OBRAZAC B - Obrazac proračuna

 

OBRAZAC C - Izjava o nekažnjavanju

 

OBRAZAC D - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja