Natječaj za prijam u službu u JUO - 2 radnika na održavanju groblja i javnih površina i 1 radnik na održavanju lokalnog vodovoda

Admin   09. 05. 2023.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 16. 07. 2024.
Kraj: 16. 07. 2024.

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Stubica

Izjava o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podurčnoj samoupravi

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 98 od 26. listopada 2016. godine

Izvod iz sistematizacije radnih mjesta 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti