JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2021. GODINI

Admin   12. 04. 2021.   Javni natječaji   11. 05. 2023.

Početak: 12. 04. 2021.
Kraj: 12. 05. 2021.

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2021. GODINI

Upute za prijavitelje

Obrazac A - Prijavni obrazac

Obrazac B - Obrazac proračuna

Obrazac C - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac D - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Podijeli objavu