Općina Gornja Stubica

  • Adresa: Trg svetog Jurja 2
  • 49245 Gornja Stubica
  • OIB: 82071829681
  • IBAN: HR5023400091812500007
  • Email: opcina@gornjastubica.hr

Radno vrijeme

  • Ponedjeljak – Petak: 06:30 – 14:30