Jedinstveni upravni odjel

Rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Stubica  ustrojen je temeljem odredbi članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 19/13. – pročišćeni tekst Zakona)  i članka 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Stubica.

Gordana Jakopović

Nikolina Šalković - voditeljica odsjeka

Nataša Barlović - samostalni upravni referent za naplatu i javnu nabavu

Karmela Orešić - računovodstveni referen

Stjepan–Svemirko Čekolj - voditelj Odsjeka za komunalne poslove

Renata Vrhovec - poljoprivredni redar (porodiljni dopust) - zamjena Marina Lešković

 • Mobitel: 099/4708-304
 • e-mail: poljoprivredni.redar@gornjastubica.hr
 • Radno vrijeme (u Gornjoj Stubici):
  • Ponedjeljak i četvrtak od 6:30 - 14:30 sati
  • Ured poljoprivrednog redara nalazi se na adresi: Trg svetog Jurja 4, Gornja Stubica - bivša pošta

Radnici na održavanju groblja i javnih površina

 • Mobitel: 099/3378-667
 • Radno vrijeme:
  • Pon. – Pet. 06:30 – 14:30 sati

Radnik na održavanju lokalnog vodovoda „Dobri Zdenci“

 • Mobitel: 098/281-469
 • Radno vrijeme:
  • Pon. – Pet. 06:30 – 14:30 sati
  • Sub. – 07:00 – 12:00 sati