Općina Gornja Stubica
☰ Izbornik
Početna stranica Panorama Gornje Stubice Novosti DJEČJI VRTIĆ JUREK OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2021. GODINE IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2017. POREZ NA NEKRETNINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017. GODINE SAVJET MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017 MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONAJ STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2018. GODINU JEDNOSTAVNA NABAVA PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTRONOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI GORNJA STUBICA 2017. GODINE BAGATELNA NABAVA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. LOKALNI IZBORI 2013. NATJEČAJI I JAVNI POZIVI ANTIKORUPCIJA OPĆINSKI KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2014. GODINU USTROJ OPĆINE GORNJA STUBICA GORNJOSTUBIČKA ETNO SELA II Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica OBRASCI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAKONI IZ PODRUČJA DJELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNA NABAVA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2016. PRORAČUN OPĆINE GORNJA STUBICA O Gornjoj Stubici Dokumenti Politika Gospodarstvo Turizam Institucije Ostale udruge Udruge u kulturi Sportske udruge Izjava o pristupačnosti Izjava o privatnosti Kontakt
☰ Izbornik
× Početna stranica Panorama Gornje Stubice Novosti DJEČJI VRTIĆ JUREK OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2021. GODINE IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2021. GODINE LOKALNI IZBORI 2017. POREZ NA NEKRETNINE OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017. GODINE SAVJET MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA SAZIV 2017 MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONAJ STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2018. GODINU JEDNOSTAVNA NABAVA PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA PLAN GOSPODARENJA OTPADOM IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTRONOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA U OPĆINI GORNJA STUBICA 2017. GODINE BAGATELNA NABAVA IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2013. LOKALNI IZBORI 2013. NATJEČAJI I JAVNI POZIVI ANTIKORUPCIJA OPĆINSKI KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2014. GODINU USTROJ OPĆINE GORNJA STUBICA GORNJOSTUBIČKA ETNO SELA II Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica OBRASCI PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZAKONI IZ PODRUČJA DJELOVANJA LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNA NABAVA KALENDAR DOGAĐANJA ZA PODRUČJE DJELOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA DONJA STUBICA I GORNJA STUBICA ZA 2016. GODINU PRIJEVREMENI IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR 2016. PRORAČUN OPĆINE GORNJA STUBICA O Gornjoj Stubici Dokumenti Politika Gospodarstvo Turizam Institucije Ostale udruge Udruge u kulturi Sportske udruge Izjava o pristupačnosti Izjava o privatnosti Kontakt

22. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJA STUBICA

Na temelju članka 32. Statuta općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 28/2018. i 06/2020.) sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

koja će se održati dana 11. ožujka 2021. godine (četvrtak) u Sportskom centru Gornja Stubica, Ulica Matije Gupca 4a, Gornja Stubica s početkom u 19,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D:

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica, održane dana 28. srpnja 2020. godine,

02. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gornja Stubica,

03. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica

04. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Gornja Stubica,

05. Donošenje Odluke o mjerama pomoći poduzetnicima za ublažavanje negativnih posljedica uzrokuzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na gospodarstvo Općine Gornja Stubica,

06. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2020. godini povodom 23. travnja, Dana Općine,

07. Donošenje Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića JUREK,

08. Donošenje Zaključka o otpisu nenaplativih potraživanja s osnove poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor,

09. Donošenje Analize sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,

10. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gornja Stubica za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Gornja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu,

- Izvješće o izvršenju Plana djelovanja

12. Donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Gornja Stubica za 2020. godinu,

13. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Gornja Stubica za 2021. godinu,

14. Donošenje Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Općine Gornja Stubica,

15. Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Stubica i 

6. Pitanja i prijedlozi

Predsjednica Općinskog vijeća

Đurđica Labaš, upr. pravnik

Dostavlja se:

01. Članovima Općinskog vijeća Gornja Stubica, svima,

02. gosp. Jasminu Krizmaniću, dipl. ing., općinskom načelniku,

03. gosp. Vladimiru Škvorc, upr. prav., zamjeniku općinskog načelnika

04. Radio Stubica d.o.o., Zagorski list d.o.o., Zagorje international d.o.o.,

05. Oglasna ploča i web stranica Općine Gornja Stubica, ovdje,

06. Evidencija, ovdje i

07. Pismohrana, ovdje

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge