Javni natječaj za prodaju nekretnine koja se vodi pod oznakom k.č.br.82/7, k.o. Gornja Stubica ukupne površine od 1709 m2

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14.), članka 8. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 30/2012.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica o prodaji nekretnine javnim prikupljanjem ponuda  KLASA: 940-01/17-01/007,  URBROJ: 2113/05-01-17-2, 4 i 6  od 27. rujna 2017. godine, 12. listopada 2018. godine i 18. rujna 2019. godine, općinski načelnik Općine Gornja Stubica  raspisao je  javni natječaj o prodaji nekretnine gruntovne oznake i oznake u katastru zemljišta: kat. čest. broj 82/7, k.o. Gornja Stubica u naravi pašnjak ukupne površine 1709 m2, koji se nalazi na Trgu sv. Jurja u Gornjoj Stubici.

 

Navedena nekretnina prodaje se za potrebe izgradnje prostora za obavljanje  zdravstvene djelatnost (sukladno važećem Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti) i to poslova pružanja primarne zdravstvene zaštite (3 ambulante obiteljske medicine, 2 stomatološke ambulante i 1 ambulanta patronaže) i ljekarne te dopuštenog broja stambenih jedinica u skladu s uvjetima iz važeće  zakonske regulative te  uvjetima utvrđenim Prostornim planom Općine Gornja Stubica

 

Javni natječaj otvoren je do 03. prosinca 2019. godine do 12,00 sati .

 

Sve obavijesti u svezi s javnim natječajem mogu se dobiti u Općini Gornja Stubica, Trg svetog Jurja 2, kao i putem broja telefona: 049/289-282 ili 049/290-915.

 

Tekst natječaja, kao i obrazac ponude mogu se nači na službenim stranicama Općine Gornja Stubica: www.gornjastubica.hr

 

Javni natječaj

 

Obrazac ponude

Novosti

27.03.2020 Pripadnici Hrvatske vojske u Gornjoj Stubici

U petak 27. ožujka 2020. godine pripadniciHrvatske vojske boravili su u Gornjoj Stubici. Dočekao ih je općinski načelnik Jasmin Krizmanić, koji je z ...

26.03.2020 Održana press konferencija za novinare u Slanom Potoku

Danas s početkom u 11,00 sati u naselju Slani Potok, koje je na području naše Županije najviše pogođeno nedeljnim potresom, održana je pre ...

25.03.2020 ODANA POČAST MONSINJORU IVANU ŠPOLJARU POVODOM GODIŠNJICE NJEGOVE SMRTI

Povodom godišnjice smrti monsinjora Ivana Špoljara načelnik Općine Gornja Stubica Jasmin Krizmanić, zamjenik načelnika Vladimir Škvo ...

Prikaži još novosti

PROJEKTI OPĆINE GORNJA STUBICA FINANCIRANI SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Zeleni Gupčev kraj

            Naziv projekta: Zeleni Gupčev kraj Šifra: KK. 06.3.1.07.0074 Fond: Kohezijski fond 2014. – 2020. Nositelj: Grad Donja St ... nastavak

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec - Sekirevo Selo

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Šagudovec – Sekirevo Selo ... nastavak

Izrada Strategije razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje 2018. - 2028.

    OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Strategija razvoja Općine Gornja Stubica za razdoblje do 2028. g ... nastavak

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici

  OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Gornjoj Stubici     & ... nastavak


 

Zaštita osobnih podataka:

Općina Gornja Stubica
ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail: