Općina Gornja Stubica

Podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

12.01.2021.

Postupak podnošenja zahtjeva za obnovu

Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, dana 22. ožujka 2020. godine, koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. godine ostvaruju pravo na:

• obnovu postojeće potresom ošteće zgrade

• uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća

• gradnju zamjenskih obiteljkih kuća umjesto potresom uništenih postojećih kuća

- novčanu pomoć

- za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade

- za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade

- umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

- za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade.

Postojeća građevina je u smislu članka 3. stavak 1. točke 23. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19) definirana kao građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Dodatno, u poglavlju 9. Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije propisano je koji prilozi se podnose uz zahtjev za obnovu potresom oštećenje postojeće zgrade kao dokaz da je zgrada oštećena potresom postojeća zgrada.

U poglavlju 9. Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije detaljnije je raspisana procedura podnošenja zahtjeva za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske kuće kao i sami rokovi za podnošenje zahtjeva.

Također, Zakonom o obnovi, uvođenjem socijalnog kriterija, predviđeno je oslobađanje od uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće te je, također, omogućeno podnošenje zahtjeva za navedeno oslobađanje putem obrasca.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:

• Obrazac 1 - Zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće

• Obrazac 2 - Zahtjev za obnovu postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

• Obrazac 3 - Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade

• Obrazac 4 - Zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće

• Obrazac 5 - Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće

• Obrazac 6. - Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

• Obrazac 7 - Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

• Obrazac 8 - Zahtjev za novčanu pomoć za umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

• Obrazac 9 - Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće

Popunjene obrasce, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva na istoj adresi, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Odluku o obnovi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine proslijeđuje u Fond za obnovu kao operativnom tijelu za provedbu.

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda na telefon 01/3782-117.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Općina Gornja Stubica

ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail:
Izrada web stranica: ITB internet usluge