JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Gornja Stubica

          REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA        OPĆINA GORNJA STUBICA    ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522/1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.718 m 2

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522 1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.718 m 2   Ja ... nastavak

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U KOMUNALNI ODSJEK JEDINSTVENOG URPAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJA STUBICA NA RADNO MJESTO RADNIK NA ODRŽAVANJU GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA

Oglas za prijem u službu Upute za kandidate Izjava o nepostojanju prepreka iz članka 16. i 17. Zakona   Rok za dostavu prijava na Oglas je 06. kolovoza 2018. godine. &nbs ... nastavak

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U KOMUNALNI ODSJEK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE GORNJA STUBICA NA RADNO MJESTO POLJOPRIVREDNI REDAR

Općina Gornja Stubica raspisala je natječaj za prijam u službu poljoprivrednog redara u Komunalni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gornja Stubica. Javni natječaj objavljen je u Narod ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA KOJE PROVODE JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA U PODRUČJU KULTURE U 2018. GODINI

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA: Tekstualni dio Tablica   Odluka o načinu raspodjele   sredstava iz Proračuna Općine Gornja Stubica za  2018.g.namijenjenih fi ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522-1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.718 m 2

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522-1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.718 m 2 ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2018. GODINI

Tekst javnog natjačaja Upute za prijavitelje Obraza A -Prijavni obrazac Obrazac B - Obrazac Proračuna Obrazac C - Izjava o nekažnjavanju Obrazac D - Izjava o nepostojanju dvo ... nastavak

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2018. godini

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica donijelo je na svojoj 5. sjednici  dana 15. prosinca 2017. godine Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica u ... nastavak

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gornja Stubica

Na temelju članka  47. Statuta Općine Gornja Stubica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 06/13.) i članka 4. stavka 2. Odluke o određivanju poslova prijevoz ... nastavak

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJA STUBICA NA RADNO MJESTO SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NAPLATU I JAVNU NABAVU

Natječaj za prijam u službu u Odsjek za financije i proračun na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA NAPLATU I JAVNU NABAVU Obrazac Izjave o nepostojanju prepreka iz članka 15. i 16& ... nastavak

PONOVLJENI JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica

PONOVLJENI JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica    Obrasci za podnošenje kanditatura ( ... nastavak

... nastavak

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gornja Stubica

                                REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA UDRUGA KOJE PROVEDE JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I KAPITALNIH PROJEKATA U KULTURI U 2017. GODINI

Godišnji plan natječaja: Tekstualni dio Tablica   Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Gornja Stubica za  2017.g.namijenjenih financiranju j ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2017. GODINI

  JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2017. GODINI   UPUTE ZA PRIJAVITELJE   ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PORJEKATA UDRUGA KOJE PROVEDE JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA U 2016. GODINI

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje provode javne potrebe ud ruštvenim djelatsnostima u 2016. godini. Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Gornja ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA KOJI DOPRINOSE ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2016. GODINI

JAVNI NATJEČAJ UPUTE ZA PRIJAVITELJE Obrazac A - prijavni obrazac Obrazac B - Obrazac proračuna Obrazac C - izjava o nekažnjavanju Obrazac D - izjava o nepostojanju dvos ... nastavak

SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA U ŠKOLSKOJ GODINI 2016. -2017.

Općina Gornja Stubica će i u školskoj godini 2016. - 2017. suinancirati nabavu školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na podr ... nastavak

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj godini 2016. - 2017.

           „Općina Gornja Stubica raspisala je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj-akademskoj godini ... nastavak

Natječaj za prijam u službu u JUO - 2 radnika na održavanju groblja i javnih površina i 1 radnik na održavanju lokalnog vodovoda

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Stubica Izjava o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i ... nastavak

PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJA STUBICA

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI GORNJA STUBICA ZA 2017. GODINU.   JAVNI POZIV ZA PRIJAM POLAZNIKA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA ... nastavak

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2017. godini

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica donijelo je na svojoj 23. sjednici  dana 21. prosinca 2016. godine Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica ... nastavak

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE "XX. SUSRETI ZA RUDIJA"

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE "XX. SUSRETI ZA RUDIJA" ... nastavak

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2016. godini

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica donijelo je na svojoj 17. sjednici  dana 29. prosinca 2015. godine Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica ... nastavak

Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

       KLASA: 112-02/17-01/001 UR.BROJ: 2113/05-03-17-1 Gornja Stubica, 09. ožujka 2017. godine             ... nastavak

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica u 2015. godini

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 10. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2014. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stub ... nastavak

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, k.č.br.522,1 k.o. Donja Stubica upisane u z.k. uložak broj: 510 u naravi poslovna zgrada i dvorište ukupne površine 1.844 m 2

                Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine ... nastavak

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga i zabavnog programa tijekom održavanja manifestacije „XVIII. Susreti za Rudija“

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga i zabavnog programa tijekom održavanja manifestacije  „XVIII. Susreti za Rudija“ ... nastavak

JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE „XVIII. Susreti za Rudija“

I PREDMET NATJEČAJA Predmet natječaja je zakup općinskog zemljišta u svrhu postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka (luna parka) za vrijeme održavanja XVIII Susreta za Ru ... nastavak

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU CILJANE II IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA

  KLASA: 350-02/14-01/001 URBROJ:2113/05-04-15-15 Gornja Stubica, 03. srpnja 2015. godine   Na temelju članka 188. st.1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine ... nastavak

Dodjela učeničkih i studentskih stipendija u školskoj - akademskoj godini 2015-2016.

Općina Gornja Stubica raspisala je natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku - akademsku godinu 2015. - 2016.    Rok za dostavu zahtjeva je 20. ... nastavak

Dodjela učeničkih i studentskih stipendija u školskoj - akademskoj godini 2014-2015.

Općina Gornja Stubica raspisala je dana 23. listopada 2014. godine natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija u školskoj  - akademskoj godini 2014./2015.   ... nastavak

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA STUBICA

Zakup poslovnog prostora u društvenom domu Modrovec. ... nastavak

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubica

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica donijelo je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine Odluku o raspisivanju Natječaja za dodjelu javnih priznanja Općine Gornja Stubi ... nastavak

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Stubica. Temeljem istoga Općins ... nastavak

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE GORNJA STUBICA

Dana 04. veljače 2014. godine Općinski načelnik Općine Gornja Stubica raspisao je temeljem Odluka Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica natječaj za prodaju nekretnine zemljišta u vl ... nastavak

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

PLAN PRIJEMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDNINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GORNJA STUBICA   JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD  BEZ ZAS ... nastavak

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA

Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 6. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2014. godine donijelo je Zaključak o objavljivanju ponovljenog javnog poziva za predlaganje kandidata za ... nastavak

IZRADA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PPUO GORNJA STUBICA

- OBAVIJEST O IZRADI CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA      OPĆINE GORNJA STUBICA - Odluka Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica ... nastavak

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJI UKLANJANJA AMBROZIJE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA U 2014.

Javni poziv ... nastavak

SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE ZA DJECU POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU OPĆINE GORNJA STUBICA

Zaključak općinskog načelnika o sufinanciranju školske kuhinje u školskoj godini 2014./2015. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje školske kuhinje ... nastavak

Novosti

11.12.2018 DELEGACIJA OPĆINE GORNJA STUBICA POSJETILA NJEMAČKI GRAD ASCHAFFENBURG

Delegacija Općine Gornja Stubica u sastavu načelnik Općine Jasmin Krizmanić, zamjenik načelnika Vladimir Škvorc, općinski vijećnik Tomislav Har ...

11.12.2018 Naš Savjet mladih na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih Pula 2018.

Od 7. do 9. prosinca Savjet mladih Općine Gornja Stubica sudjelovao je na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih Republike Hrvatske u Puli. Glavni orga ...

11.12.2018 Izložba „U susret Božiću“

U nedjelju 9. 12. 2018. u 18:00 sati otvorena je adventska izložba „u susret Božiću“ u galeriji Lipa, u Gornjoj Stubici. Predsjednica udr ...

Prikaži još novosti

 

Zaštita osobnih podataka:

Općina Gornja Stubica
ADRESA: Trg Svetog Jurja 2, 49245 Gornja Stubica
TELEFON: 049/289-282,049/290-915
TELEFAX: 049/289-687
E-mail: